BAKE-BUBBA KUSH

QR Code

Img_0004

May 10, 2021 • Distillate - NI

CBDA ND
CBG ND
CBD ND
CBN ND
Δ9-THC ND
THCA ND