BAKE-STRAWBERRY

QR Code

Img_0010

May 10, 2021 • Distillate - NI

CBDA ND
CBG ND
CBD ND
CBN ND
Δ9-THC ND
THCA ND

  • Comparable Results