108-2

QR Code

Img_0012

May 10, 2021 • Distillate - NI

CBDA ND
CBG ND
CBD ND
CBN ND
Δ9-THC ND
Δ8-THC 96.30 %
THCA ND

  • Comparable Results