White Gummi

QR Code

Open-uri20230411-2-5fq8ss?1681230985

Apr 13, 2023 • Concentrate

CBDA ND
CBG ND
CBD ND
CBN 1.40 %
Δ9-THC 0.14 %
Δ8-THC 76.92 %
(6aR,9S)-Δ10 ND
(6aR,9R)-Δ10 ND
THCA ND

Exodus Hemp Llc